Indicators & Printers

type aanduidingen bij de indicators die met beginnen zijn ijkwaardige modellen en kunnen in combinatie met een ijkwaardig weegplateau als geijkt weegsysteem worden geleverd.