Talsa Kookketels

Talsa kookketels

De elektrische kookketels zijn de aanbevolen keuze daar deze een snelle en zeer gemakkelijke installatie en onderhoud hebben. Deze modellen hebben geen schoorsteen nodig noch een complex technisch installatieproject door een getituleerde vakman. Het enige onderhoud is het jaarlijkse checken van het niveau en de toestand van de thermische vloeistof.

De gaskookketels hebben hogere aankoops-, installerings- en onderhoudskosten dan de elektrische ketels, maar het verbruik in kcal is lager. De installatie kost meer tijd, is complexer en neemt uren tijd in beslag door vakmanschap getituleerd in gas (met een civielrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens normen) en een schoorsteeninstallatie (een schoorsteen is nodig met aangepaste luchtstroom aan de exacte benodigdheden van de verbranding, kosten in overweging nemen) evenals technische projecten, goedkeuring van de gasleverancier, etc. en periodieke revisies volgens lokale normen.